Eis Wëlef

Vu Greng Scouten a Guiden

Wiesselen op: Navigatioun, Sich

Mär dinn eist Bescht

D'Wëllefcher liewen an der Meute. D'Meute ass agedeelt a Sizainen, kleng Equipe vu maximal 8 Kanner. D'Liewen an der Meute ass op d'Dschungelgeschicht vum Rudyard Kipling opgebaut a genee wéi an dësem Buch beschriwwen, versiche mär zesummen ze liewen. Dat wat de Wëllefchen bei eis léiert, probéieren mär him unhand vun dëser Fantasiewelt bäizebréngen. Et ass eng Virbereedung op säi spéidert Liewe bei de Scouten awer och an der Gesellschaft.

D'Kanner léieren esou, op eng spillerech Aart a Weis, d'Liewen an a mat der Natur. Virun allem awer gesi se Saachen, déi se doheem net ongedingt maachen. Mär ginn zesummen op flott Sortien, Weekender oder Campen, wou een da mat de Frënn kann iwwernuechten, vill Neies entdecken, sech no engem laangen Trëppeltour op d'selwergemachten Iessen freeën oder bei engem Lagerfeier matmaachen … eben einfach eng flott Zäit hunn.

Well de Scoutismus op fir jiddereen ass, léieren d'Kanner hei och, sech mat aneren Natiounen ze verstoën, hir Liewensweis an hir Traditiounen ze kennen an ze respektéieren.

Op Kleng op Grouss, bei eis huet jiddereen seng individuell awer och seng kollektiv Chargen. De Chef huet d'Roll vum Léiermeeschter, dem ale Wollef, den der Meute de Wee duerch den Dschungel weist. Fir de Wëllefchen bedeit dat, datt hee bäibruecht kritt Verantwortung ze iwwerhuelen fir sech selwer, vis-à-vis vun deem dee méi kleng, méi schwaach ass, mä och Respekt ze hu viru jidderengem am Ruddel. All Kand léiert esou selbstänneg ze ginn, am Grupp mat aneren eens ze ginn an alles mateneen ze deelen, Guddes a manner Guddes.

Ewéi am Dschungel hunn och eis Wëllefcher e Gesetz, dat mär befollegen an dat ass guer net schwéier:

  • E Wëllefche lauschtert op den ale Wollef.
  • E Wëllefche mécht d'Aan op a spëtzt d'Oueren.
  • E Wëllefchen ass propper a seet d'Wourecht.
  • E Wëllefchen ass e gudde Komerod.
  • E Wëllefchen hëlleft wéi a wou e kann.

Duerch d'Progressioun, d.h. lues a lues alles léieren, gesäit de Wëllefchen och wéi e weiderkënnt an dat motivéiert. Eegeninitiativ ass awer och gefrot, well soss gi mer jo net selbstänneg. A wann de Wëllefchen dann no 5 Joer bei d'Scouten a Guide wiesselt kennt en d'Land, wees wou de Scoutismus hir kënnt, ka kachen, kann e Verband uleeën, e Squetch spillen, wees wat fir eng Déieren a Planze et hei gëtt an e beherrscht och scho verschidde Scoutstechniken ewéi Kaartliesen, Kniet maachen, morsen, eng Pist leeën oder säi Rucksak richteg paken. Fir alles wat e Wëllefche gutt beherrscht kritt en och en Ofzeechen, e Badge oder esou guer e Feil, deen en dann u senger Uniform dréit.

Lénks Patt,
d'Wëllefcherschefen

Image:Icon_todo.gif Nach ze maachen