Aarbechten an der Rue Jean Friedrich

 

Léif Memberen, Léif Elteren,

Mär wollten Iech informéieren, dass vu Mäerz 2019 bis August/September 2020 an der Strooss fir op de Scoutebierg geschafft gëtt. Alles muss erneiert ginn (Kanal, Gas, Waasser, Elektresch, Post, Gemeinschaftsantenn).

D’Gemeng huet eis versprach, dass awer zu all Zäiten d’ Pompiers an d’Ambulanz duerchkommen.

Am Prinzip kann d’Strooss och befuer ginn:

– an der Woch owes vun 16:30 – mueres 7:30

– de Weekend vu Freides owes 16:30 – Méindes mueres 7:30

Dat heescht Samschdes, wa Reunioune sinn, misst een ëmmer erop kommen.

Mär soen Iech villmools Merci fir ärt Verständnis a bieden Iech di Aarbechtszäiten an och d’Leit, di an der Strooss wunnen, ze respektéieren. (an d’Kanner vläicht zu Fouss eropschécken? )

De Masterroot

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.